2005/Nov/15

โึครงงานน่าสนในใจ ห้อง 4 /3 (ส.ณ.)


สิ่งประดิษฐ์ จากชานอ้อย หรือ กากอ้อยอ่ะแหละ


ชานอ้อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คงคิดกันว่าทำมะด้าๆๆๆๆ เพราะสิ่งของจากงานธรรมชาติงานประดิษฐ์เท่านั้นใช่ไหมล่ะ
แต่ไม่ใช่ล่ะเพราะ4/3 ไม่เคยทำไรเด็กๆๆๆ


เราวางงานกันไว้ว่าสิ่งประดิษฐ์ ทุกทำขึ้นเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ต้องอยู่ใน

ยุคไฮเทค


การทำงานคราวๆก็ น้ำชานอ้อยที่เราจาน้ำมาเป็นวัตถุดิบ มาฟอก กัดสี เกิดใยใสๆขึ้น

(กรรมวิธีลับ)
สิ่งแรกที่จาทำคือ โคมไฟ 8 ทิศ สะท้อนแสง และอื่นๆอีกงานนิทัศการเดือนมกราคมปีนี้ มาดูใช้เห็นกับตาได้edit @ 2005/11/15 13:14:02
edit @ 2005/11/15 13:14:49
edit @ 2005/11/15 13:15:32
edit @ 2005/11/15 13:16:26

Comment

Comment:

Tweet